เครื่องกำจัดและป้องกันตะกรัน

อุปกรณ์สร้างคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 

     Hydroflow เป็นอุปกรณ์สร้างคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการส่งกระจายรรัศมีของคลื่นในรูปแบบวงกลมตามหน้าตัด ของท่อ เพื่อส่งไปตามแนวท่อที่ต่อเชื่อมกัน โดยไม่มีการกำหนดเรื่องอัตราความเร็วในการไหลของน้ำ, ปริมาณ, อุณหภูมิ หรือวัสดุที่ใช้มาเป็นท่อแต่อย่างใด

การลดปริมาณหินปูน

          น้ำธรรมชาติจะปะปนด้วยสารละลายหลากหลายจำพวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดตะกรันในระบบน้ำนั้น ส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกันนั้น ก็คือ หินปูนซึ่งจะเป็นสารละลายที่มีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการตกผลึกได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ได้รับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสารละลายมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถทำให้ตัวเองอิ่มตัวหรือเกิดการตกผลึกได้ด้วยตนเอง ดังนั้นมันจึงต้องอาศัยการเหนียวนำจากสารละลายตัวอื่น เพื่อให้ตัวเองอิ่มตัวหรือทำให้ตัวเองเกิดการตกผลึก จากลักษณะนี้ มันจึงชอบไปเกาะตามผิวท่อที่มีลักษณะผิวที่ขุรขระ

          Hydroflow จะสร้างคลื่นไฟฟ้า ส่งไปยังสารละลายเหล่านี้จนเกิดพลังแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วบวก-ลบขึ้นอยู่กับประเภทและจะดูดติดกันเอง ในขณะที่ยังลอยอยู่ในน้ำ เมื่อมันอิ่มตัวขณะที่ยังลอยน้ำ หินปูนเหล่านี้ก็จะไม่ไปเกาะตามผิวของท่อน้ำอีก ดังนั้นคลื่นไฟฟ้าจึงสามารถไประงับปะจุ และลดการยึดเกาะตัวกันจนกลายเป็นผลึกของหินปูนในขณะที่น้ำเกิดมีการเเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือแรงดันมันเป็นการป้องกันไม่ให้ผลึกแขวนลอยเหล่านี้ เกิดการสะสมเป็นหินปูนในท่อและอุปกรณ์ทำความร้อน ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน, ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และลดการใช้สารเคมีลงอย่างมาก Hydroflow ทำงานได้ดีในระบบน้ำร้อน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องทำน้ำอุ่น บ่อและเครื่องสูบน้ำในเขตที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์, อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

การกำจัดตะไคร่น้ำและแบคทีเรีย

          แบคทีเรียและตะไคร่น้ำ ที่ไหลผ่านวงแหวนเฟอร์ไรท์ของอุปกรณ์ Hydroflow นี้จะได้รับสัญญาณแรงดังเฉพาะ ซึ่งสัญญาณนี้ จะก่อตัวเป็นรูปแบบเป็นชั้นโมเลกุลของน้ำที่บริสุทธิ์รอบ ๆ เซลล์แบคทีเรีย มันจะเกิดปฏิกิริยาการออสโมซิสของน้ำแทรกซึมเข้าไปในแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ ซึ่งปฏิกิริยานี้ จะสร้างแรงดันภายในเซลล์จนกระทั้งเมมเบรนของเซลล์แตกน้ำซึมเข้าในเซลล์จนมันตาย นอกจากนั้น การกำจัดโดยการทำปฏิกิริยาออสโมซิส,สัญญาณ Hydroflow ส่งผลกระทบกับแบคทีเรียและเมมเบรทของเซลล์ตะไคร่น้ำ ทำให้มันแตกสลายไปในที่สุด

ลดการกัดกรอนโดยการป้องกันการเกิดสนิม

          การเกิดปฏิกิริยาออกไซด์ของเหล็กในท่อเช่น สนิม สัญญาณ Hydroflow จะแปลสภาพสนิมให้เป็นชั้นโลหะที่ทั้งแข็งและเรียบ ซึ่งเป็นเหล็กเฟลโรมิเตอร์ออกไซด์ของเหล็ก (Fe304) โลหะตัวนี้ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนตามมาในลักษณะเดียวกันการชุบสังกะสีที่ไม่เป็นสนิม

คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดการ รบกวน หรือกีดขวางการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเราไม่ต้องมีการหยุดระบบ หรือตัดต่อท่อน้ำแต่อย่างใด และที่สำคัญคือ ไม่ใช้เคมีในระบบ

การเร่งให้เกิดตะกอนเป็นการรวมกลุ่มแร่ธาตุ(หินปูน) ที่เจือปนมากับน้ำ ด้วยวิธีชาร์ตประจุแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป ทำให้เกิดการเกาะติด จนกลุ่มหินปูนมีขนาดใหญ่ขึ้น และหล่นลงสู่ที่ต่ำกว่าหลังจากนี้จึงนำไปใช้ในกระบวนการตกตะกอนและกรองน้ำสะอาด หรือกับเครื่องกรองทรายก็ยังมีประสิทธิภาพได้อย่างง่าย

การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ด้วยการชาร์ตประจุให้กับของเหลวที่มีอยู่ในเซลของแบคทีเรียเหล่านั้น ที่แฝงตัวอยู่ในน้ำ โดยการไหลผ่านอุปกรณ์ Hydropath จะเกิดการ    ดูดเอามวลของน้ำจากในท่อที่มีประจุอยู่ ทำการดูดเข้าซ้ำ ๆ ทำให้แบคทีเรียเกิดการบรรจุน้ำเข้าไปในเซลล์ของมันเรื่อยๆ จนพวกมันพอกตัวบวมเต็มทีและเซลล์นั้นก็แตกระเบิด จนตายในที่สุด

ช่วยป้องกัน และ ยับยั้งการก่อตัวหรือเกาะติดของกลุ่มหินปูนใหม่ บนพื้นผิววัสดุท่อหรืออุปกรณ์ลำเลียงของเหลวตลอดแนว หลังการติดตั้ง

ช่วยกำจัดตะกรัน โดยทำให้ตะกรันที่แข็งตัว เกิดอาการอ่อนตัวและหลุดออกง่าย

ช่วยป้องกันและกำจัดสนิมโดยการฆ่าแบคทีเรียในระบบจนหมด จนไม่มีตัวก่อสนิมขึ้นอีก ถึงมีก็จะถูกลบออกทันที

ผลที่ได้รับ จากการลดตะกรัน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและคุณภาพน้ำดีขึ้น
ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการทำความเย็นหรือความร้อน
ลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีสำหรับกำจัดตะกรันทำให้มีโอกาศคืนทุนได้เร็วกว่า
การซ่อมบำรุงไม่ซ้ำซ้อนและทำได้ต่อเนื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบเครื่องกรองน้ำและMembraneอีกเท่าตัว (ถ้ามี)
ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือทีมวิศวกรน้ำและเคมีมาดูแลระบบน้ำ
ลดการใช้สารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องนโยบายรรัฐและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและส่วนรวม
Hydropath จะยังทำงานแทนตัวคุณแม้ในวันที่คุณพักผ่อน